Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

   

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

 

 

3.

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 ? 14 kwietnia 2020 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

5.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

2 maja 2019 r.

 

(podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 186 poz. 1245 z 6 października 2010 r.)

 

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

8.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)