Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i klas I - III szkół podstawowych z najbliższego rejonu. W bieżącym roku szkolnym temat konkursu związany był z ogłoszeniem przez Komisję Europejską roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Temat konkursu miał zachęcić dzieci do zainteresowania się transportem kolejowym. Przyświecały mu także inne cele: promocja kolei jako bezpiecznego, atrakcyjnego i przyjaznego środowisku środka transportu; uchwycenie piękna kolei i otaczającej przyrody, krajobrazu; doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi; rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej i zdolności plastycznych.

Osiągnięcia uczniów naszej szkoły w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Agata Osowska – III miejsce

Martyna Miszewska - wyróżnienie

 Hubert Ostrowski - wyróżnienie

Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

  • IMG_20211214_194540
  • P_20211207_093640
  • P_20211213_093404