Dnia 7 grudnia 2020 roku  Szkoła Podstawowa w Odrach wzięła udział w Międzynarodowej Kampanii „ 16 dni przeciwdziałania  przeciwko  przemocy ze względu na płeć”.  W ramach tej akcji  w klasach 1- 3 przeprowadzono zdalne lekcje wychowawcze, które przedstawiały  działania profilaktyczne  w walce przeciwko przemocy wobec kobiet. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, która  przedstawiła uczniom działania jakie można podejmować aby nie dochodziło do przemocy, zachęcała dzieci do reagowania na sytuacje, w których są świadkami przemocy oraz wskazała informacje gdzie szukać pomocy dla ofiar przemocy.  Natomiast uczniowie zerówki podczas zajęć szkolnych  z pedagogiem, rozmawiali o przemocy i agresji,  a także obejrzeli filmiki profilaktyczne o prawach człowieka i prawach dziecka. 

Wspólnym celem  organizacji, instytucji oraz szkoły jest uświadomienie dzieciom jak ważne jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy  wobec każdego człowieka, a  w szczególności wobec  kobiet.