Drukuj

W dniu 9 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z panią pielęgniarką, którego celem było zapoznanie uczniów z metodami udzielania pierwszej pomocy. Na początku pani pielęgniarka przypomniała uczniom, jak należy zachować się gdy jesteśmy świadkami wypadku lub w sytuacji stanowiącej zagrożenie  dla zdrowia i życia ludzi.  Uczniowie wykazali się świetną znajomością numerów alarmowych. Dzieci z zainteresowaniem słuchały, jak  należy postępować w sytuacji  gdy się skaleczymy lub jesteśmy świadkami takiej sytuacji. Pani pielęgniarka przedstawiła również sposoby postępowania podczas krwotoków z nosa. Bardzo ważne informacje zdobyte podczas spotkania z pewnością sprawią, że uczniowie będą mieli odwagę i nie zawahają się aby podjąć odpowiednie działania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.