Drukuj

3 grudnia dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w spotkaniu z policjantem. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zasadach poruszania się po drogach, bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Policjant zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą spotkać dziecko na drodze oraz zaprezentował sposoby ich unikania lub pokonywania. Nasz gość przypomniał o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze, zwłaszcza po zmroku. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymały odblaski.