Drukuj

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję "Sprzątanie świata". Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej i nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie wraz z nauczycielami udali się wspólnie w teren w celu pozbierania rozrzuconych śmieci.